அட்லாண்டிக் நகரத்தின் முன்னாள் டிரம்ப் பிளாசா இறுதியாக வெடித்தது

அட்லாண்டிக் நகரத்தின் முன்னாள் டிரம்ப் பிளாசா இறுதியாக வெடித்தது

One of Atlantic City’s biggest eyesores for the past several years has been the former Trump Plaza casino. The building was closed for good in 2014. As of Wednesday, Feb. 17, it is finally gone for good.

Donald Trump’s run in the New Jersey casino business overall was far less successful than he envisioned. Most of his development projects ended up in bankruptcy such as the Trump Plaza. That particular casino once marketed itself as “the center of its all.” Yet, it was left to rot over the past several years. This was while it occupied a prime location on Atlantic City’s iconic Boardwalk.

Did Atlantic City’s Former Trump Plaza Finally Get Imploded?

The build was bought out of bankruptcy by another billionaire developer Carl Icahn in 2016. He actually bought the two remaining Atlantic City casinos that had been shuttered through Trump’s financial downfall.

Pressure began to build over the fate of the Plaza as the property fell into further disrepair in recent years. Icahn finally agreed to raze the building early this year.

Atlantic City Mayor Marty Small proposed a fundraiser to aid the local Boys and Girls Club of Atlantic City. The winning bid would get to push the button to implode the building. Citing safety concerns and liability issues, Icahn matched the top bid of $175,000.

Atlantic City decided to hold a fundraiser around the Trump Plaza implosion for the club. The net proceeds from that effort reached $16,000.

Trump Plaza first opened in 1984. At one time, this became the most profitable casino in this South Jersey coastal gambling town. Along with ongoing casino action, the property hosted a number of bigtime events. மைக் டைசன் fought at the Plaza and the Rolling Stones played a concert near there.

More recently, the Plaza was the backdrop for a scene in the popular movie Ocean’s Eleven. Bernie Mac played a card dealer at the casino. He was recruited for a casino heist in Las Vegas by George Clooney and Brad Pitt.

The turning point in the Plaza’s success was actually another Trump casino. He opened the Taj Mahal in 1990. As Trump’s economic fortunes soured under crushing dept, resources earmarked for the Plaza were funneled to the Taj Mahal.

Investment in both the Plaza and Trump’s Castle continued to decline. High rollers were shipped over to the Taj Mahal in an effort to bolster that property’s bottom line. The net result was the beginning of the end for Trump in AC.

One by one, each of these casinos failed and ended up going bankrupt. The only building that remains is the Taj Mahal. That property was also bought by Icahn. It was later renovated and reopened in 2020 as Hard Rock Atlantic City.

By 2014, the Plaza went from first to dead last among the 14 casino properties in town. The new leader in Atlantic City was Borgata. This is still the highest-grossing casino in gaming revenue today.

Short-term plans for the old Plaza property include public parking. Long-term development plans are in the works.

லாஸ் வேகாஸ் யுஎஸ்ஏ கேசினோ
சுருக்கம்
அட்லாண்டிக் நகரத்தின் முன்னாள் டிரம்ப் பிளாசா இறுதியாக வெடித்தது
கட்டுரையின் பெயர்
அட்லாண்டிக் நகரத்தின் முன்னாள் டிரம்ப் பிளாசா இறுதியாக வெடித்தது
விளக்கம்
One of Atlantic City’s biggest eyesores for the past several years has been the former Trump Plaza casino. The building was closed for good in 2014. As of Wednesday, Feb. 17, it is finally gone for good.
நூலாசிரியர்
வெளியீட்டாளர் பெயர்
EasyMobileCasino.com
வெளியீட்டாளர் லோகோ

குறித்துள்ளார்:

×

இலவச ஸ்பின்ஸ் போனஸ் குறியீடுகளைப் பெற விரும்புகிறீர்களா?

ஆம்! இலவச ஸ்பின்ஸ் போனஸ் குறியீடுகளைப் பெற விரும்புகிறேன்.
இல்லை. நான் பணத்தை டெபாசிட் செய்வதற்கு முன்பு இலவச கேசினோ விளையாட்டுகளை விளையாட முயற்சிக்க விரும்பவில்லை.
×

    பொத்தான்களைக் காட்டு
    பொத்தான்களை மறை
    ta_INTamil